Uppdaterad 06.03.2024

INNEHÅLL:

 1. Cookies på vår webbplats
 2. Vad är cookies?
 3. Varför använder vi cookies?
 4. Vilken typ av cookies använder vi?
 5. Hur länge lagras cookies?
 6. Vem har tillgång till informationen och vart överförs informationen?
 7. Hur ändrar jag inställningarna och påverkar användningen av cookies?
 8. Behandling av personuppgifter

1. Cookies på vår webbplats

Cookies är textfiler som en webbläsare lagrar på en användares terminalenhet.

Det finns två typer av cookies. Ihållande cookies lagras på användarens terminal (till exempel dator, surfplatta, smarttelefon) som filer, i högst 24 månaders tid. De individuella lagringstiderna för olika cookies visas i cookieinställningarna. Sessionsspecifika cookies lagras däremot endast tillfälligt och försvinner när sessionen, dvs. surfningssessionen, avslutas.

Användaren har möjlighet att justera cookie-preferenser genom inställningarna på cookie-bannern. Första gången en användare besöker webbsidan samlar cookiebannern antingen användarens samtycke för olika cookietyper eller lagrar inställningen att användaren endast accepterar nödvändiga cookies. De inställningar som användaren ställt in lagras för framtida besök tills den maximala lagringstiden för samtycke löper ut, varefter användaren ombeds ge sitt samtycke igen. Användaren har även möjlighet att justera sina preferenser via länken/ikonen för cookieinställningar, genom vilken samtycke kan återkallas eller samtycke kan ges för specifika cookietyper.

Användaren kan radera cookies från sin terminalenhet i webbläsarinställningarna. Det är möjligt att blockera alla cookies, välja vilka typer av cookies som ska accepteras eller att ta bort alla cookies från sessionen när fönstret har stängts till exempel. Beroende på webbläsarinställningarna eller om cookies har raderats från enheten kan cookie-samtycke inte längre lagras på enheten, vilket kan resultera i att cookiebannern begär att välja cookie-preferenser igen vid nästa besök på webbplatsen. Detta har inga negativa effekter, snarare kommer bannern att uppmana användaren att välja sina preferenser när det behövs.

Vårt företag driver många olika varumärkes webbplatser. Vi använder ett separat samtyckessystem för cookies för varje varumärkes webbplats. Detta innebär att samtycke begärs separat på varje webbplats. På så sätt kan webbplatsbesökaren välja de cookies de vill samtycka till för varje webbplats separat.

2. Vad är cookies

Cookies är textfiler som en webbläsare lagrar på en användares terminalenhet (dator, telefon eller surfplatta). Cookies innehåller en unik identifierare som möjliggör identifiering av användaren. Vi använder cookies för att säkerställa användbarheten, kvaliteten och utvecklingen av våra elektroniska tjänster och för att rikta reklam.

Cookies rör sig inte på webben av sig själva, utan ställs in på användarens terminalenhet endast via den webbplats som användaren besöker. Cookies innehåller en unik identifierare som möjliggör identifiering av användaren. Cookies utgör inget hinder för användningen av din dator eller surfande på Internet. Cookies är vanliga textfiler som inte kan innehålla virus.

Det finns två typer av cookies, sessionsspecifika och ihållande. Sessionscookies raderas när du avslutar din surfning. Ihållande cookies finns kvar på din enhet under den tid som anges i cookien, varefter de raderas. Dessa cookies kan förnyas varje gång du besöker webb- eller mobiltjänsten som ställer in cookien. I vissa fall kan informationen som samlas in av cookies användas för att identifiera en person, till exempel genom personens IP-adress (Internet Protocol-adress).

3. Varför använder vi cookies?

Vi använder cookies för att garantera användbarheten, kvaliteten och utvecklingen av våra elektroniska tjänster. Vi använder också cookies för att rikta reklam.

Användningen av strikt nödvändiga cookies är begränsad till vad som är nödvändigt för att webbplatsen ska fungera, samt vad besökaren specifikt har efterfrågat från tjänsten, för att webbplatsen ska kunna erbjudas besökaren.

Användningen av icke-nödvändiga cookies baseras på användarens samtycke. Om du har gett ditt samtycke till användningen av icke-nödvändiga cookies, använder vi cookies för att samla in information om hur användare använder webbplatser och hur vi kan utveckla vår webbplats.

Med hjälp av cookies övervakar vi användarnas aktiviteter, det vill säga hur användarna använder webbtjänster, vilka produkter och tjänster som intresserar dem, om de tidigare har använt våra webbtjänster. Med hjälp av cookies kommer vi också ihåg de inställningar och preferenser som användarna valt.

Vårt yttersta syfte är att använda informationen för att ge användarna en bättre användarupplevelse, utveckla våra tjänster och produkter. Vi strävar också efter att rikta vår marknadsföring, vilket innebär att vi vill erbjuda kunderna de tjänster och produkter som intresserar dem. Vi använder också informationen för att skapa målgrupper samt återmarknadsföringsmålgrupper baserat på hur individerna uppför sig på webbplatsen, vilken demografisk information om dem som visas eller vilka intressen de kan tänkas ha.

4. Vilken typ av cookies använder vi?

Cookies kan delas in i väsentliga, funktionella, analytiska cookies och marknadsföringscookies. Nödvändiga cookies innehåller information som är nödvändig för sidans funktion, såsom kundvagnens innehåll. Funktionella cookies lagrar information om till exempel webbplatsens område, språk eller annan information relaterad till valbara faktorer. Analytiska cookies lagrar information som hjälper oss att förstå och följa hur användare interagerar med sidorna. Marknadsföringscookies registrerar information om användarnas besök på sidorna. De är utformade för att hjälpa oss att visa annonser som är så intressanta som möjligt för användarna.

De cookies vi använder finns på vår cookielista, som förklarar mer i detalj de olika cookies användningsområden, samt ger mer information om enskilda cookies och deras lagringstider. En sammanfattad cookielista finns i slutet av denna cookiepolicy, men en mer detaljerad lista finns i cookieinställningarna genom att klicka på olika cookietyper.

Vi använder tredjepartscookies, såsom Matomo analytics samt Meta Pixel-verktyg. Dessa möjliggör uppföljning av användarna såväl som riktad marknadsföring.

Den här sidan använder Matomo för att analysera trafik och hjälpa oss att förbättra din användarupplevelse. Matomo används för att analysera beteendet hos webbplatsbesökarna för att identifiera potentiella fallgropar; inte hittade sidor, problem med sökmotorindexering, vilket innehåll som är mest uppskattat osv. När uppgifterna väl har bearbetats (antal besökare som når en sida som inte hittats, bara tittar på en sida, etc.), genererar Matomo rapporter för webbplatsägare att vidta åtgärder, till exempel att ändra layouten på sidorna, publicera lite nytt innehåll, etc. Vi behandlar din e-postadress och din IP-adress och cookies lagras i din webbläsare i 6 månader. Dessa uppgifter behandlas endast av oss och vår webbhotellplattform.

Vi använder Metas Pixel-verktyg på vår sida. Dessa typer av verktyg kan samla information från webbplats och använda denna information för att förse mättjänster och för riktad reklam. Detta kan avvisas genom cookie-bannern och cookie-inställningarna på vår webbplats. Besökare på webbplatsen kan också kontrollera sina Facebook annonsinställningar.

Vi använder Hotjar för att bättre förstå våra användares behov och för att optimera denna tjänst och upplevelse. Hotjar är en teknisk tjänst som hjälper oss att bättre förstå våra användares upplevelse (t.ex. hur mycket tid de spenderar på vilka sidor, vilka länkar de väljer att klicka på, vad användare gör och inte gillar, etc.) och detta gör att vi kan förbättra och underhålla vår tjänst med feedback från användare. Hotjar använder cookies och annan teknik för att samla in data om våra användares beteende och deras enheter. Detta inkluderar en enhets IP-adress (behandlas under din session och lagras i en avidentifierad form), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), webbläsarinformation, geografisk plats (endast land) och språket som valts att användas för vår webbsida. Hotjar lagrar denna information för våra vägnar i en pseudonymiserad användarprofil. Hotjar är avtalsenligt förbjuden att sälja någon av de uppgifter som samlas in för vår räkning.

För ytterligare information, se avsnittet “om Hotjar” på Hotjars supportwebbplats.

Du kan hitta information om de cookies vi använder från cookie-inställningarna.

5. Hur länge lagras cookies?

Ihållande cookies lagras på användarens terminalenhet som textfiler och lagras i högst 24 månader. Sessionsspecifika cookies lagras däremot endast tillfälligt och försvinner när sessionen, dvs. surfningssessionen, avslutas. Information om lagringstiderna för enskilda cookies finns i cookie-inställningarna.

6. Vem har tillgång till informationen och vart överförs informationen?

Många av de cookies vi använder samlar in information endast för vårt eget bruk (genom våra entreprenörers användning) och tredje parter har inte tillgång till informationen. Vissa av de cookies som samlar in data överför även denna information till våra partners och tjänsteleverantörer, till exempel till Meta, som vi har skriftliga avtal med. I avsnitt 4 i cookie-policyn kan du kontrollera vilka partners eller tjänsteleverantörer vi använder specifikt på denna webbplats, samt besöka deras egna policyer på deras webbplatser. Sådana policyer förklarar ytterligare hur potentiell personlig information behandlas av dem och lagringstiderna i deras egna system.

Vissa av våra cookies överför information utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I dessa situationer, om överföringen av uppgifter inkluderar behandling av personuppgifter, tillämpar vi lämpliga överföringsmekanismer för överföringar utanför EES. När det gäller de cookies vi använder överför dessa cookies information till USA, vilket Europeiska kommissionen har beslutat genom användningen av EU-US Data Protection Framework för att tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för behandlingen av personuppgifter i ett tredje land.

7. Hur ändrar jag inställningarna och påverkar användningen av cookies?

Enligt lagen kan vi spara strikt nödvändiga cookies på din enhet om det är absolut viktigt för webbsidans funktion. Lagen kräver också att vi ber om ditt samtycke till användningen av icke-nödvändiga cookies; detta samtycke kan ändras eller återkallas när som helst. När du ger ditt samtycke har du fått veta vilka cookies vi kommer att spara på din enhet och för vilket syfte de kommer att användas.

Du kan påverka cookie-preferenser, ge ditt samtycke, ändra inställningar och återkalla ditt samtycke genom cookie-bannern och cookie-inställningarna. Om du återkallar ditt samtycke för användningen av icke-nödvändiga cookies, kommer användningen av dessa cookies att upphöra. Den tidigare behandlingen av uppgifter, inklusive eventuell behandling av personuppgifter, som skedde fram till dess var dock möjlig på grund av samtycke. Cookie-inställningar kan nås via länken längst ner på sidan.

8. Behandling av personuppgifter

När cookies behandlar personuppgifter tillämpas kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). All information som samlas in genom cookies är inte personlig information, utan en del av informationen kan antingen vara personlig information eller kan kombineras med annan information på ett sådant sätt att det går att identifiera en person. (Det här avsnittet beskriver kortfattat behandlingen av personlig information som samlas in av cookies; för mer information om den övergripande behandlingen av personlig information, se vår integritetspolicy.)

Behandlingen av personuppgifter genom icke-nödvändiga cookies sker på grundval av samtycke, där användaren har gett sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter. Samtycke kan alltid återkallas.

Vi får personlig information genom cookies när cookien lagras på terminalenheten och skickar information till oss. Denna information används för de ändamål som tidigare nämnts i denna cookie-policy.

Information överförs endast till dem som vi har avtal om databehandling med: våra entreprenörer, partners och tjänsteleverantörer. Överföring av information utanför EES sker alltid med hjälp av överföringsmekanismer.

Om användningen av cookies har innefattat behandling av personuppgifter har du rättigheter enligt GDPR. Dessa inkluderar:

 1. Rätt till tillgång till data
 2. Rätt att rätta data
 3. Rätt att radera data
 4. Rätt att begränsa behandlingen
 5. Rätt till dataportabilitet
 6. Rätt att återkalla samtycke

Du kan läsa mer om vilka rättigheter du har gällande dina personuppgifter från vår integritetspolicy. Du har även rätt att lämna in ett klagomål om vår verksamhet till Dataskyddsmyndigheten, om ditt klagomål är relaterat till behandling av personuppgifter.