Vapauta Uhri – ”Befria offret”

Den finska organisationen Vapauta Uhri ry, ”Befria offret” på svenska, hjälper offer för människohandel på Cypern och i Finland. STR Nordic donerade 5000 € till organisationen och intervjuade Pia Redic, organisationens ledare.

1. Vad arbetar organisationen för?

På Cypern driver vi ett dagcenter som heter Room of Hope och arbetet vi gör där ligger i fokus. Vi hjälper kvinnor som överlevt människohandel, samt deras barn. Vi erbjuder psykosocialt stöd åt kvinnorna och fokuserar på att rehabilitera dem.

I Finland är vårt arbete främst inriktat på att utbilda, informera och konsultera.

2. Vilken typ av aktiviteter har ni på Cypern?

På dagcentret Room of Hope är vårt mål att rehabilitera personer som blivit offer för människohandel genom att erbjuda dem det psykologiska stöd de behöver. Vi träffas tre gånger i veckan och under dagarna har vi olika program. På måndag är det “mammamåndag”, då kvinnorna lär sig om föräldraskap. På tisdagarna har vi språklektioner i t.ex. grekiska. På onsdagar har vi ”Celebration Wednesday”, då kvinnorna bl.a. får utöva aktiviteter som de själva planerat.

Vi har också olika typer av projekt, där vi hjälper kvinnorna med rehabilitering, arbete och hobbyn. För ungefär ett år sedan startade vi projektet Selena, som delvis finansieras av universitetet i Tallinn. Det ger nu sysselsättning åt tre kvinnor från Room of Hope. Kvinnorna syr återanvändbara mensskydd, som säljs av organisationen Selena Project, till exempelvis Röda Korset som i sin tur delar ut dem på flyktingläger. Förra våren hade vi även ett dansprojekt och målet med det var att förbättra kvinnornas självkänsla och stärka deras tillit till sig själva och andra.

3. Förra året samlade ni in pengar till ett nytt fordonsprojekt. Kan du berätta lite mer om detta?

Projektet heter Destination Hope och det påbörjades utifrån tanken hos Roni och Rebekka Zidbeck, våra medarbetare på Cypern. De ansåg att vi också måste ge hopp till de som inte kan komma till oss. Genom att köpa en skåpbil är vi inte logistiskt bundna till en plats längre. Vi samlade in 4000 € genom en insamling till en skåpbil, som nu ska renoveras.

Med hjälp av skåpbilen kommer vi att kunna besöka flyktingläger, fängelser och trygghetsboenden. Där kan vi dela ut kläder och mat, samt ordna program, som t.ex. danslektioner. Jag är väldigt glad över att se att det som sker i vårt utrymme i den anglikanska kyrkan också kan ske på flyktingläger och fängelser i framtiden.

4. Vad har kvinnorna på Room of Hope varit med om?

De flesta av kvinnorna på vårt center har blivit tvungna att arbeta på bordeller eller i privata lägenheter i tvångsprostitution. Det som förenar kvinnorna är att de alla har blivit lurade att komma till Cypern för att jobba på hotell, restauranger eller som städpersonal. Vad de slutar med i verkligheten har inte avslöjats förrän de har anlänt till sin destination på Cypern.

Hur kvinnorna har befriats från sexhandeln skiljer sig ifrån varandra. Några har lyckats fly, några har släppts fria av en polisrazzia och några har fått hjälp av kunder.

5. Vilka ärr lämnar människohandeln hos offren?

Ingen återhämtar sig någonsin helt och hållet. Dessa kvinnor är psykologiskt trasiga: de kan inte sova, de har ständiga mardrömmar och de lider av dissociation, depression, ångest och panikattacker.

Hur kvinnan återhämtar sig beror på hur hennes liv var innan hon blev offer för människohandel. Om kvinnan redan var traumatiserad eller har haft en historia av sexuella övergrepp och dåliga relationer, kommer återhämtningen att ta mycket längre tid jämfört med en kvinna som har haft en ganska lycklig barndom och ungdom fram till en viss tidpunkt i livet. I det här fallet har kvinnan mer psykologiska resurser för att hantera smärtan.

Återhämtningen beror också på vad kvinnan har utsatts för medan hon tvingats sälja sex. Om hon haft 10 till 20 kunder om dagen eller 1 kund och vad kunderna gjort mot henne spelar roll i återhämtningsprocessen.

Många offer för sexhandel drivs till mycket kränkande relationer efter att ha blivit frigivna. De har svårt att hitta en hälsosam relation, om de någonsin är kapabla att komma in i ett förhållande.

6. Varför blomstrar människohandel på Cypern och i hela Europa?

Cypern är en strategisk plats för människohandel på grund av läget. Norra Cypern är ännu inte med i EU, men när du kliver över gränsen till södra delen befinner du dig plötsligt på Europeiska unionens territorium. Cypern är också lätt att nå från Afrika.

Människohandel blomstrar på EU-nivå, eftersom européer har tillräckligt med pengar för att betala för sex. En annan anledning till att det finns så mycket människohandel är att lagstiftningen i Europa varierar så mycket från ett land till ett annat. Exempelvis i Tyskland och Schweiz är bordeller lagliga och det är acceptabelt för en man att besöka en bordell. I Sverige å andra sidan är sexköp helt kriminaliserat. Som du ser är lagarna i olika EU-länder från olika sfärer.

Kampen mot människohandel beror mest på den politiska viljan. I Tyskland har lagstiftningen om prostitution ökat människohandeln explosivt. Där får prostituerade ansöka om social trygghet, men inte en enda utlänning har sökt det, bara tyskar. Jag tror att det här fenomenet säger ganska mycket om dynamiken i vem som tvingas till sexarbete och vem som gör det av fri vilja.

Pia Rendic

Pia Rendic är grundare och ledare för organisationen Vapauta Uhri ry – ”Befria offret”. Hon är författare, sexual terapeut och deltidsanställd präst som arbetar bland utlandsfinländare. Pia Rendic har skrivit böckerna “Människohandelns ansikte” och “Tvingad att gifta sig”. Hon har fem barn och bor för närvarande i Schweiz.

Människohandel

FN definierar människohandel som “rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av människor genom våld eller bedrägeri och för att utnyttja dem i vinstsyfte”. Det har uppskattats att det finns ca 25 miljoner offer för människohandel. Den vanligaste formen av människohandel är sexhandel. Andra former av människohandel är till exempel tvångsarbete och tvångsäktenskap.

I Europa är 62 % av offren för människohandel offer för sexhandel. Den genomsnittliga livslängden för ett offer är 7 år efter att ha blivit såld till människohandeln.